Pole Dance Academy

Pole Dance Academy působí pod ČESPAS a přináší ucelené vzdělávací programy a semináře pro všechny příznivce pole dance.

Kurzy Instruktor pole dance & fitness

 • MŠMT (od září 2017)

  Kurz Instruktor pole dance & fitness s akreditací MŠMT ČR.

  Absolvent získá osvědčení pro odbornost „Trenér tanečních sportů“.

  Cílem programu je vzdělávat kvalifikované instruktory se speciálním zaměřením na pole dance, předávat ucelené metodické a praktické znalosti pro vedení tanečních lekcí obecně a se zaměřením na oblast pole dance a fitness. Důraz je kladen především na specifika pole dance a fitness jako tanečně-sportovní disciplíny.

  Specializace na pole dance a fitness obsahuje výuková témata jako je:

  • Warm up
  • Cool down
  • Pole flexibility
  • Metodika výuky základních spinů
  • Metodika výuky základních statických prvků
  • Floorwork & transitions
  • Taneční kombinace u tyče
  • Choreografie
  • Specifika pole fitness
  • Bezpečnost při pole dance
  • Technická část – montáž tyče, specifika různých typů tyčí

  Kurz dále obsahuje teoreticko–praktickou základnu důležitou pro vedení tanečních lekcí obecně:


  • Taneční anatomie
  • Základy moderního tance
  • Pedagogika tance
  • Psychologie
  • Sportovní výživa
  • Základy první pomoci
  • Hudba a rytmika
  • Komunikace
  • Zásady správného strečinku
  • Zpevňovací a uvolňovací techniky
  • Principy zdravého pohybu
  • Základy tapingu
  • Základy stříhání hudby

  Lektoři

  Lekce vedenou zkušení lektoři a odborníci ve svých oborech:

  • Růženka Kunstýřová
  • Denisa Kudláčková
  • Roman Gemrot
  • Veronika Dolanská
  • Kara Sedláčková
  • MgA. Sara Puchowska, Ph.D.
  • Mgr. Alena Drapalíková
  • PhDr. Petra Micková
  • Kateřina Malá
  • Michal Mach, dipl.um.
  • Mgr. Jana Páclová
  • Petra Záveská Duspivová
  • Ing. Veronika Jedková
  • MgA. Barbora Smělá

  Vstupní požadavky

  • absolvování minimálně 2 semestrů pole dance (úroveň level 1+2 nebo mírně pokročilí)
  • doporučujeme znalost těchto prvků pro úroveň basic
  • ukončené středoškolské vzdělání
  • věk 18 let

  Termíny kurzu

  Termíny – víkendy

  1. termín: 23.–24. 9. 2017
  2. termín: 7.–8. 10. 2017
  3. termín: 14.–15. 10. 2017
  4. termín: 28.–29. 10. 2017
  5. termín: 4.–5. 11. 2017
  6. termín: 25.–26. 11. 2017

  Výuka bude probíhat v časech cca 9:00–18:00 hod.
  Přesný harmonogram výuky zasíláme e-mailem cca týden před začátkem kurzu.


  Závěrečná zkouška: 10. 12. 2017

  Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou.

  Zkoušku je možné v případě neúspěchu opakovat – za opravný termín zkoušky je účtován poplatek 1000 Kč.

  Během kurzu studenti zpracovávají tréninkový plán, hospitace a kontrolní video dle zadání, které obdrží první den kurzu.


  Místo konání: Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1


  Cena 15.900 Kč
  (Po individuální domluvě lze hradit i na splátky)


  Cena zahrnuje:


  • výukový program (6 víkendů: sobota + neděle)
  • 20 doplňkových lekcí pole dance v Centru Tance (Praha nebo Brno)
  • výukové materiály
  • řádný termín zkoušky
  • certifikát o absolvování odborného vzdělávání
  • osvědčení o absolvování vzdělávacího kurzu s akreditací MŠMT

  Členské slevy ČESPAS:

  • člen jednotlivec: jednorázová sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
  • členské studio: skupinová sleva pro studiovou objednávku na Pole Dance Akademii (od 2 osob dle počtu přihlášených) ve výši od 600 Kč.
 • Basic (od září 2017)

  Kurz Instruktor pole dance & fitness bez akreditace MŠMT ČR.

  Absolvent získá certifikát ČESPAS o odborném vzdělávání.

  Cílem programu je vzdělávat kvalifikované instruktory se speciálním zaměřením na pole dance, předávat ucelené metodické a praktické znalosti se zaměřením na oblast pole dance a fitness. Důraz je kladen především na specifika pole dance a fitness jako tanečně-sportovní disciplíny.
  Obsahem kurzu nejsou předměty pro vedení tanečních lekcí obecně (anatomie, pedagogika apod.) jako u kurzu s akreditací MŠMT. 

  Specializace na pole dance a fitness obsahuje výuková témata jako je:

  • Warm up
  • Cool down
  • Pole flexibility
  • Metodika výuky základních spinů
  • Metodika výuky základních statických prvků
  • Floorwork & transitions
  • Taneční kombinace u tyče
  • Choreografie
  • Specifika pole fitness
  • Bezpečnost při pole dance
  • Technická část – stavění tyče, specifika různých typů tyčí 

  Lektoři 

  Lekce vedenou zkušení lektoři a odborníci ve svých oborech:

  • Růženka Kunstýřová
  • Denisa Kudláčková
  • Roman Gemrot
  • Veronika Dolanská
  • Kara Sedláčková
  • MgA. Sara Puchowska, Ph.D.
  • Ing. Veronika Jedková

  Vstupní požadavky

  • absolvování minimálně 2 semestrů pole dance (úroveň level 1+2 nebo mírně pokročilí)
  • doporučujeme znalost těchto prvků pro úroveň basic

  Termíny kurzu

  Termíny – neděle:

  1. termín: 24. 9. 2017
  2. termín: 8. 10. 2017
  3. termín: 15. 10. 2017
  4. termín: 29. 10. 2017
  5. termín: 5. 11. 2017
  6. termín: 26. 11. 2017

  Výuka bude probíhat v časech cca 9:00–18:00 hod.
  Přesný harmonogram výuky zasíláme e-mailem cca týden před začátkem kurzu.


  Závěrečná zkouška: 10. 12. 2017

  Kurz je zakončen písemným testem a praktickou zkouškou.

  Zkoušku je možné v případě neúspěchu opakovat – za opravný termín zkoušky je účtován poplatek 1000 Kč.

  Během kurzu studenti zpracovávají tréninkový plán, hospitace a kontrolní video dle zadání, které obdrží první den kurzu.


  Místo konání: Centrum Tance, Politických vězňů 8, Praha 1


  Cena 9.490 Kč
  (Po individuální domluvě lze hradit i na splátky)


  Cena zahrnuje:

  • výukový program (6 neděle)
  • 10 doplňkových lekcí pole dance v Centru Tance (Praha nebo Brno)
  • výukové materiály
  • řádný termín zkoušky
  • certifikát o absolvování odborného vzdělávání

  Členské slevy ČESPAS:

  • člen jednotlivec: jednorázová sleva ve výši 600 Kč z celkové částky kurzu
  • členské studio: skupinová sleva pro studiovou objednávku na Pole Dance Akademii (od 2 osob dle počtu přihlášených) ve výši od 600 Kč.

Storno podmínky

 • Nejpozději 30 kalendářních dnů před konáním akce:
  15 % z účastnického poplatku
 • Nejpozději 29-14 kalendářních dnů před konáním akce:
  25 % z účastnického poplatku
 • Nejpozději 13-6 kalendářních dnů před konáním akce:
  50 % z účastnického poplatku
 • Nejpozději 5 kalendářních dnů a méně před konáním akce:
  100 % z účastnického poplatku
 • Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Váš účastnický poplatek převeden, nebude Vám storno poplatek účtován.
 • Zrušení účasti musí být vždy doručeno pořadateli písemně.


Logo ke stažení


Kontakt


Přihláška

Kurz

Osobní informace
Zadejte datum ve formátu DD.MM.RRRR
Adresa trvalého bydliště
Další informace
Souhlas

Vyplnění a odesláním tohoto formuláře stvrzuji:

 1. souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů ze strany společnosti Český svaz pole & art sports, z.s. v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlas uděluji na dobu nezbytně nutnou pro účely kurzu.
 2. souhlas se zveřejněním svého jména v sekci absolventi v případě úspěšného absolvování kurzu
 3. pravdivost výše uvedených údajů