O nás

ČESPAS je občanské sdružení, které vytváří podmínky pro popularizaci a rozvoj pole & art sports ve všech jeho podobách.

Pravidelnými soutěžními a vzdělávacími akcemi se snaží vytvářet podmínky pro zapojení široké veřejnosti do této disciplíny, a to jak na rekreační, tak i vrcholové úrovni.

Naše cíle

  • Nastartovat užší spolupráci pole & art sports studií a jednotlivců v ČR a společnými silami zařadit pole & art sports mezi respektovaná sportovní odvětví.
  • Metodicky a organizačně podporovat rozvoj pole & art sports ustálením jednotného názvosloví prvků.
  • Popularizovat a rozvíjet pole & art sports pořádáním soutěží a vzdělávacích akcí.
  • Certifikovat lektory a podporovat jejich činnosti všestranně zaměřenými školeními, organizací workshopů, soustředěními apod.
  • Dostat současnou českou scénu pole & art sports na špičkovou úroveň

Stanovy a logo